Te Mātārere o te reo : a foresight report on the future state of Te Reo Māori in the Waikato-Tainui Rohe to 2038. Report to Te Mātāwai.

Loading...
Thumbnail Image
Other Title
Authors
Lee-Morgan, Jenny
Muller, M.
Roa, R.
Tipene, J.
Kukutai, T.
Pawar, S.
Tauroa, T.
Author ORCID Profiles (clickable)
Degree
Grantor
Date
2019
Supervisors
Type
Other
Ngā Upoko Tukutuku (Māori subject headings)
Keyword
Waikato (N.Z.)
Waikato Tainui iwi
Tainui iwi
Māori language
language revival
language strategies
Tainui (New Zealand people)
Waikato (New Zealand people)
ANZSRC Field of Research Code (2020)
Citation
Lee-Morgan, J., Muller, M., Roa, R., Tipene, J., Kukutai, T., Pawar, S., & Tauroa, T. (2019). Te Mātārere o te reo : a foresight report on the future state of Te Reo Māori in the Waikato-Tainui Rohe to 2038. Report to Te Mātāwai. Hamilton : Te Kotahi Research Institute, Te Mata Punenga o te Kotah, University of Waikato.
Abstract
Kōrero whakataki = Introduction -- Research methodology = Ngā tukunga rangahau -- Taupori o te reo Māori = Demographic impacts on te reo Māori in the Waikato-Tainui rohe -- Te aukaha o te iwi = Waikato-Tainui tribal manoeuvres -- Te reo whakaako = Māori language education -- Whakahihiko i te reo = Technological innovations -- Te pārekereketanga o te reo = Māori-rich community organisations -- Kōrero whakakapi = Conclusion
Publisher
Te Mata Punenga o Te Kotahi, University of Waikato
Link to ePress publication
DOI
Copyright holder
Copyright notice
All rights reserved
Copyright license
This item appears in: